โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"ประกาศโรงเรียนวัดนาวง ทดลองเปิดเรียนแบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566


รับสมัครรักเรียน Onling

การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวัดนาวง ประจำปีการศึกษา 2563ชั้น อนุบาล2,ป.1,ม.1 และ ม.4 รับสมัครวันที่ วันที่ 3 - 12 พ.ค. พ.ศ.2563
ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-08

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
93021