โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"ประกาศโรงเรียนวัดนาวง ทดลองเปิดเรียนแบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566


ลูกนาวงวัยใส ใส่ใจ รักนวลสงวนตัว

"ลูกนาวงวัยใส ใส่ใจ รักนวลสงวนตัว" โดย โรงเรียนเรียนวัดนาวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี #พระมหาสมปอง ตาลปุตโต บรรยายธรรมเทศนา ให้ความรู้ในหัวข้อ #ร
ปรับปรุงเมื่อ: 2020-12-22

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
93043