รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดนาวง
177 หมู่ที่ 1 ถนนนาวงประชาพัฒนา   ตำบลหลักหก  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ (02 ) 5655566 เบอร์แฟกส์ (02) 5655566


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :