ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


ลิ้งค์น่าสนใจ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์
พระอภัยมณี ๑ ปฐมบทจินตนาการ
พระอภัยมณี ๒ ลักพาพระอภัยมณี
พระอภัยมณี ๓ กำเนิดสินสมุทร
พระอภัยมณี ๔ เข้าเมืองรมจักร์
พระอภัยมณี ๕ ศึกท้าวอุเทน
พระอภัยมณี ๖ หนีนางผีเสื้อ ๑
พระอภัยมณี ๗ หนีนางผีเสื้อ ๒
พระอภัยมณี ๘ หนีนางผีเสื้อ ๓
พระอภัยมณี ๙ หนีนางผีเสื้อ ๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๓
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๕
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๖
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๗
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๙
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๐
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๓ (จบ)
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๑
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๒
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๓
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๔
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๕
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๖
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๗
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๘ (จบ)
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๑
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๒
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๓
หนังสืออีเลกทรอนิกส์
คณิตคิดสนุก เล่ม ๑
คณิตคิดสนุก เล่ม ๒
คณิตคิดสนุก เล่ม ๓
คณิตคิดสนุก เล่ม ๔
คณิตคิดสนุก เล่ม ๕
คณิตประถมศึกษา
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทยประถมศึกษา
ภาษาไทยประถม(นกกางเขน)
ภาษาไทยประถม(สังข์ทอง)
ภาษาไทยมํธยม(พระอภยมณี)
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
สุขศึกษาและพละ(ประถม)
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1729327
Page Views 2110005

ดูโรงเรียนวัดนาวงในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดนาวง

คำร้อง/ทำนอง/ขับร้อง

มนูญ  กำเนิดทอง 081-2762822

 

                รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา / เป็นคำขวัญโรงเรียนวัดนาวง/

หนึ่งกุมภาวันก่อตั้งยั้งยืนยง / สองสี่แปดหนึ่งเรายังจำไม่ลืมเลือน /

พ่อท่านรอดบูชามาเนิ่นนาน / นักเรียนชาวบ้านต่างยึดเหนี่ยวทางใจ/

นำวิชาการสร้างสรรค์สังคมไทย / ฝักใฝ่คุณธรรม สามัคคี

                ชาวขาว น้ำเงิน / จับมือไว้สร้างความดี/

ให้ชื่อก้องทั่วปฐพี /  เด่นเรื่องความดีคือโรงเรียนวัดนาวง /

การศึกษานำพาก้าวไกล / มุ่งมั่นด้วยใจครู-นักเรียนยังมั่นคง /

ชุมชนโรงเรียนประสานงานเพื่อบ้านนาวง /  จะดำรงชื่อนาวงก้องโลกา

                **ชาวขาว น้ำเงิน / จับมือไว้สร้างความดี

ให้ชื่อก้องทั่วปฐพี / เด่นเรื่องความดีคือโรงเรียนวัดนาวง /

การศึกษานำพาก้าวไกล  / มุ่งมั่นด้วยใจครู-นักเรียนยังมั่นคง /

ชุมชนโรงเรียนประสานงานเพื่อบ้านนาวง / จะดำรงชื่อนาวงก้องโลกา (ซ้ำ**)