ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


ลิ้งค์น่าสนใจ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์
พระอภัยมณี ๑ ปฐมบทจินตนาการ
พระอภัยมณี ๒ ลักพาพระอภัยมณี
พระอภัยมณี ๓ กำเนิดสินสมุทร
พระอภัยมณี ๔ เข้าเมืองรมจักร์
พระอภัยมณี ๕ ศึกท้าวอุเทน
พระอภัยมณี ๖ หนีนางผีเสื้อ ๑
พระอภัยมณี ๗ หนีนางผีเสื้อ ๒
พระอภัยมณี ๘ หนีนางผีเสื้อ ๓
พระอภัยมณี ๙ หนีนางผีเสื้อ ๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๓
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๕
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๖
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๗
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๙
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๐
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๓ (จบ)
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๑
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๒
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๓
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๔
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๕
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๖
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๗
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๘ (จบ)
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๑
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๒
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๓
หนังสืออีเลกทรอนิกส์
คณิตคิดสนุก เล่ม ๑
คณิตคิดสนุก เล่ม ๒
คณิตคิดสนุก เล่ม ๓
คณิตคิดสนุก เล่ม ๔
คณิตคิดสนุก เล่ม ๕
คณิตประถมศึกษา
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทยประถมศึกษา
ภาษาไทยประถม(นกกางเขน)
ภาษาไทยประถม(สังข์ทอง)
ภาษาไทยมํธยม(พระอภยมณี)
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
สุขศึกษาและพละ(ประถม)
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1729326
Page Views 2110004

ดูโรงเรียนวัดนาวงในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประวัติอำเภอห้วยยอด
ประวัติอำเภอห้วยยอด
            อำเภอห้วยยอด เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งในจังหวัดตรังความหมาย "ห้วยยอด" เนื่องจากสภาพทั่วไปของอำเภอห้วยยอดมียอดเขาเรียงรายตลอดแนวทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเรียกว่า ภูเขาบรรทัด และในพื้นที่มีแม่น้ำตรังไหลผ่านมีสายห้วยต่าง ๆ มากมายในพื้นที่มีทั้งห้วย มีทั้งยอดเขา จึงได้เรียกว่า "ห้วยยอด" มาจนปัจจุบัน

ประวัติ
            ห้วยยอด จากข้อมูลที่ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2355 ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 พื้นที่ปกครองของอำเภอห้วยยอดถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำตรังและพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตรังบางส่วน ขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช และพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตรังส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับเมืองตรัง
            ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองตรัง ปรากฏว่ามีกรรมกรจีนจำนวนมากจากเกาะปีนัง เข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุก ที่บ้านท่ามะปราง ทำให้ชุมชนบริเวณนั้นเจริญมากขึ้น และเกิดตลาดแห่งแรกที่บ้านท่ามะปราง ต่อมามีเรือขุดแร่ของฝรั่งมาทำการขุดแร่แถวหน้าวัดห้วยยอด จึงทำให้ชุมชนบริเวณอำเภอห้วยยอดเจริญขึ้นตั้งแต่นั้นมา
            ต่อมา พ.ศ. 2423 ได้โอนเมืองตรังไปขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ จึงได้โอนพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของ"แม่น้ำตรังม่น้ำตรังมาขึ้นกับเมืองตรังด้วย ทำให้เกิดแขวงขึ้น 4 แขวง คือ แขวงบางกุ้ง แขวงบ้านนา แขวงปากคม แขวงเขาขาว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2430 จึงได้รวมท้องที่บ้างส่วนของเมืองนครศรีธรรมราชทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำตรังเป็นอำเภอเขาขาวขึ้น โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่ ต.เขาขาว แล้วย้ายมาที่ตำบลน้ำพรายแต่ยังเป็นชื่ออำเภอเขาขาว ต่อมาตำบลน้ำพรายบางส่วนเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลห้วยยอด ดังนั้นในปี พ.ศ. 2455 จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอห้วยยอด เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ในปี พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเขาขาวอีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่ออำเภอเขาขาว เป็นอำเภอห้วยยอดจนกระทั่งปัจจุบัน
            เดิม การปกครองในจังหวัดตรัง มีเพียง 6 อำเภอ และอำเภอห้วยยอดเป็นอำเภอเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล เนื่องพื้นฐานเศรษฐกิจของอำเภอห้วยยอดมาจากการทำเหมืองแร่ดีบุก เมื่อจำนวนประชากรมากขึ้น จึงได้มีการแยกส่วนการปกครองของจังหวัดเพิ่มขึ้น และเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 ได้แยกส่วนหนึ่งของอำเภอห้วยยอด ได้แก่ ตำบลควนเมา ตำบลคลองปาง ตำบลหนองบัว ตำบลหนองปรือ และตำบลเขาไพร ออกไปเป็น อำเภอรัษฎาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

คำขวัญอำเภอห้วยยอด
             ห้วยยอดเมืองตรัง เค็กลือเลื่องทั่วทิศ งามวิจิตรถ้ำเล เสน่ห์โตนคลาน ตำนานเขาปินะ กรุพระวัดหาร เล่าขานเลสองห้อง ถิ่นทองแดนธรรม

อาณาเขตและหน่วยการปกครอง
           - ทิศเหนือ ติด อ.รัษฎา จังหวัดตรัง และ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
           - ทิศใต้ ติด อ.เมืองตรัง จังหวัดตรัง
           - ทิศตะวันออก ติด อ.ทุ่งสง และ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อ.ป่าพยอมและ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
           - ทิศตะวันตก ติด อ.วังวิเศษ จังหวัดตรัง

           อำเภอห้วยยอดแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 3 เขตเทศบาล 16 ตำบล 16 อบต และ 133 หมู่บ้าน
           - เทศบาลตำบลห้วยยอด
           - เทศบาลตำบลลำภูรา
           - เทศบาลตำบลนาวง

           การแบ่งเขตการปกครองในอำเภอห้วยยอด 16 ตำลบล ดังนี้
           - ตำบลห้วยยอด
           - ตำบลหนองช้างแล่น
           - ตำบลบางดี
           - ตำบลบางกุ้ง
           - ตำบลเขากอบ
           - ตำบลเขาขาว
           - ตำบลเขาปูน
           - ตำบลปากคม
           - ตำบลปากแจ่ม
           - ตำบลท่างิ้ว
           - ตำบลลำภูรา
           - ตำบลนาวง
           - ตำบลห้วยนาง
           - ตำบลทุ่งต่อ
           - ตำบลในเตา
           - ตำบลวังคีรี

สถานที่น่าสนใจและสิ่งที่สนใจ
ตำบลห้วยยอด
            สถานีรถไฟห้วยยอด เดิมเป็นอาคารไม้ขนาดเล็ก ต่อมาทำการขยายต่อเติมที่พักผู้โดยสาร เมื่อ พ.ศ. 2510 บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสถานี และที่ทำการแขวงบำรุงทางห้วยยอด มีรถซ่อมบำรุงทาง ของเก่าตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลก จอดเป็นอนุสรณ์อยู่กลางวงเวียนขนาดเล็ก

            เทศกาลกินเจ อำเภอห้วยยอด มีการจัดเทศกาลกินเจ ซึ่งถือปฏิบัติมายาวนาน โดยมีศาลเจ้า(โรงพระ)ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม และศาลเจ้ากิมอ๋อง ซึ่งตั้งอยู่ในรั้วเดียวกัน ที่นี่จะมีการกินเจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกประมาณเดือนสิงหาคม กินเจเนื่องในโอกาสวันเกิดเจ้าแม่กวนอิม โดยมีระยะเวลา 7 วัน ส่วนครั้งที่สอง ก็คือช่วงเทศกาลกินเจที่เรารู้จักกันทั่วประเทศ คนห้วยยอดจะเรียกกินเจนี้ว่ากินเจของ กิวอ๋อง

ตำบลเขากอบ

           ถ้ำเลเขากอบ

           ถ้ำเลเขากอบเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอดถ้ำบนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน มีลำคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด เมื่อไหลมาถึงบริเวณเขากอบจะแยกออกเป็น 3 สาย โดยสองสายจะไหลอ้อมภูเขาและอีกสายหนึ่งจะไหลลอดถ้ำใต้ภูเขา ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ระยะทาง 4 กิโลเมตร อบต.เขากอบ ได้จัดเรือพายบริการนำเที่ยวชมความงามของถ้ำ ถือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนในท้องถิ่น ค่าบริการเรือลำละ 200 บาท/6 คน หรือคนละ 30 บาท ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมล่องเรือได้ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ โทร. 0 7520 6620, 0 7550 0088
การเดินทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ตามถนนเพชรเกษมประมาณ 7 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าบ้านเขากอบประมาณ 700 เมตร

ตำบลบางดี

ทะเลสองห้อง

             ทะเลสองห้อง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางด ห่างจากตัวอำเภอห้วยยอดประมาณ 27 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามถนนเพชรเกษมสายห้วยยอด-กระบี่ ถึงสามแยกท่ามะพร้าว แยกขวาไปอีก 12 กิโลเมตร เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติกว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบโอบล้อมด้วยภูเขาหลายลูก ดูสลับซับซ้อน และอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้นานาชนิด ตอนกลางของแอ่งน้ำมีเขายื่นออกมาเกือบติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ำออกเป็น 2 ตอน จึงเป็นที่มาของชื่อ “ทะเลสองห้อง”

             ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ

             ทะเลสองห้อง ยังเป็นที่ตั้งของค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งถือได้ว่า เป็นค่ายลูกเสือระดับชาติ ประจำภาคใต้อีกด้วย ค่ายลูกเสือแห่งนี้ มีทัศนียภาพสวยงามของภูเขา และทะเลสาบสองห้อง มีอาคารประชุม ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการอยู่ ค่ายพักแรมพร้อม ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดตรัง เพียง 60 นาที สถานที่ติดต่อค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติบ้านทะเลสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทร.0 7521 0258

วัดถ้ำเขาสาย

             วัดถ้ำเขาสาย เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่โบราณ เป็นที่ตั้งเมืองตรังครั้งแรก มีบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นหนังสือที่เขียนโดยปโตเลมี นักปราชญ์ชาว กรีก ได้กล่าวถึง แม่น้ำไครโลนาส หมายถึง แม่น้ำอัตตาบาส์ หมายถึง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปะลันดา หมายถึง คลองโอ๊ก และคลองมีน ในจังหวัดตรังเป็น 1 ในแหล่งมวลสารวัตถุจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำพระสมเด็จจิตรลดา

ตำบลลำภูรา

วัดถ้ำโสราษฎรประดิษฐ์


           วัดถ้ำโสราษฎรประดิษฐ์ ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านชายเขา ตำบลลำภูรา ทางเข้าอยู่ตรงข้ามกับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ตั้งของวัดเป็นภูเขาสูงมีทางเดินขึ้นภูเขาเพื่อชมทิวทัศน์ของจังหวัดตรังโดยทั่วไปได้อย่างชัดเจน ภายในถ้ำสามารถเดินเข้าไปชมหินงอกหินย้อยได้ และถายในบริเวณวัดมีสถานที่กว้างสามารถจอดรถได้อย่างสะดวก ทั้งยังอยู่ในบริเวณเดียวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพรายอีกด้วย

หมู่บ้านขนมเค้ก

          ตำบลลำภูรา เป็นแหล่งกำเนิดของเค้กขึ้นชื่อเมืองตรัง ซึ่งมรว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์< ได้เคยมาแวะชิม และแนะนำให้คนไทยได้รู้จัก เค้กขึ้นชื่อของลำภูรามีทั้งเค้กขุกมิ่ง เค้กนำเก่ง เค้กศรียง เค้กศิริวรรณ เป็นต้น

ตำบลนาวง
- วัดถ้ำเขาปินะ
            วัดถ้ำเขาปินะเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และเป็นสถานที่ที่เจ้านายเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ได้เสด็จประภาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้สลักพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. ไว้ที่ผนังถ้ำด้วย

- วัดหูแกง
            วัดหูแกงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยทราวดี และหลักฐานปรากฏอยู่ ในปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของเยาวชน โดยใช้ชื่อสถานปฏิบัตินี้ว่า "อาศรมยุวภวัน"

           - กลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาวง

การเดินทาง

ทางรถยนต์

           เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม จากกรุงเทพ ลงมาจนถึงแยกปฐมพร แล้วแยกเข้าจังหวัดระนอง ลงมาตามถนนเพชรเกษม ผ่านจังหวัดพังงาจังหวัดกระบ เข้าสู่อำเภอห้วยยอด จนกระทั่งถึงสี่แยกห้วยยอด ตรงเข้ามาทางเส้นทางเก่า จะถึงที่ว่ากาอำเภอห้วยยอด เส้นทางนี้ เป็นถนนสายหลักดั้งเดิม แต่จะมีความคดเคี้ยวของถนนมาก และค่อนข้างเปลี่ยวโดยเฉพาะในช่วงเส้นทางจากชุมพร-ระนอง-พังงา การขับขี่ต้องอาศัยความระมัดระวัง แต่จะเป็นเส้นทางที่ผู้ขับขี่ได้สัมผัสอำเภอห้วยยอดได้มาก และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ของอำเภอห้วยยอด

            เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมจากกรุงเทพ ลงมาถึงจังหวัดชุมพร จึงใช้เส้นทางสายเอเซียเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณทางแยกเข้า อำเภอทุ่งสง จะต้องกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ เพื่อเข้าสู่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เส้นทางดังกล่าวมีระยะทางประมาณ 812 กิโลเมตร เป็นถนน 4 เลนตลอดเส้นทาง การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย และเป็นเส้นทางที่รถโดยสารประจำทางกรุงเทพ - ตรัง ใช้เดินทางในปัจจุบัน

             ทางรถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟ 2 ขบวน เดินทางโดยตรงจากกรุงเทพ ถึง จังหวัดตรัง< โดยทั้งสองขบวนจะแวะรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟห้วยยอด ได้แก่

           ขบวนรถด่วนสายกรุงเทพ-ตรัง ออกเดินทางจากกรุงเทพ เวลา 17.30 น. ถึงสถานีรถไฟห้วยยอด เวลา 8.00 น. โดยประมาณ ขบวนรถด่วนสายตรัง-กรุงเทพ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟห้วยยอด เวลา 18.45 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 9.30 น. โดยประมาณ

            ขบวนรถเร็วสายกรุงเทพ-กันตัง ออกเดินทางจากกรุงเทพ เวลา 18.30 น. ถึงสถานีรถไฟห้วยยอด เวลา 11.00 น. โดยประมาณ

            ขบวนรถเร็วสายกันตัง - กรุงเทพ ออกเดินทางจากสถานีรถไฟห้วยยอด เวลา 14.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 7.00 น. โดยประมาณ

            ทางอากาศ  ปัจจุบันมีสายการบินวันละ ๒ เที่ยวบิน ของสายการบินนกแอร์ และสายการบิน วัน ทู โก

อ้างอิง
http://www.dmcr.go.th/dclm/DownloadAlldata/doc/trang.doc