ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


ลิ้งค์น่าสนใจ
ชมภาพยนตร์ออนไลน์
พระอภัยมณี ๑ ปฐมบทจินตนาการ
พระอภัยมณี ๒ ลักพาพระอภัยมณี
พระอภัยมณี ๓ กำเนิดสินสมุทร
พระอภัยมณี ๔ เข้าเมืองรมจักร์
พระอภัยมณี ๕ ศึกท้าวอุเทน
พระอภัยมณี ๖ หนีนางผีเสื้อ ๑
พระอภัยมณี ๗ หนีนางผีเสื้อ ๒
พระอภัยมณี ๘ หนีนางผีเสื้อ ๓
พระอภัยมณี ๙ หนีนางผีเสื้อ ๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๓
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๔
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๕
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๖
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๗
พระอภัยมณี สุดสาคร ๐๙
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๐
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๑
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๒
พระอภัยมณี สุดสาคร ๑๓ (จบ)
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๑
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๒
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๓
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๔
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๕
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๖
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๗
ราโชมอน ภาพยนตร์ญี่ปุ่น ๘ (จบ)
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๑
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๒
การ์ตูนรามเกียรติ์ ๓
หนังสืออีเลกทรอนิกส์
คณิตคิดสนุก เล่ม ๑
คณิตคิดสนุก เล่ม ๒
คณิตคิดสนุก เล่ม ๓
คณิตคิดสนุก เล่ม ๔
คณิตคิดสนุก เล่ม ๕
คณิตประถมศึกษา
คณิตมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทยประถมศึกษา
ภาษาไทยประถม(นกกางเขน)
ภาษาไทยประถม(สังข์ทอง)
ภาษาไทยมํธยม(พระอภยมณี)
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
สุขศึกษาและพละ(ประถม)
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
อาคารเรียน อาคารประกอบ
สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ระเบียบวินัยของนักเรียน
คุณภาพของครู
การเอาใจใส่ต่อนักเรียน
คุณภาพของนักเรียน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/04/2011
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1729319
Page Views 2109997

ดูโรงเรียนวัดนาวงในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนวัดนาวง เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลนาปะยา 1" เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2481 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ปีขาลผู้ก่อตั้งคือ ขุนนิคมประศาสน์ นายอำเภอเขาขาวในขณะนั้น ร่วมกับขุนนัยนาปะยา กำนันตำบลนาปะยา(แยกออกเป็นตำบลบางกุ้ง,ตำบลนาวงและตำบลวังคีรีในสมัยต่อมา) ได้ชักชวนราษฎรบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. พิเศษ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร ในเนื้อที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน โดยพระครูอรรถสารสุนทร เจ้าอาวาสวัดนาวงแบ่งที่ดินวัดให้ (อาคารหลังนี้ได้รื้อถอนไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2522) และได้นำข้อความบางตอนในสมุดหมายเหตุรายวันของ โรงเรียนเล่มแรกที่ได้บันทึกถึงเหตุการณ์วันทำพิธีเปิดโรงเรียนซึ่งบันทึก โดย นายภู่ พรหมทอง ครูใหญ่คนแรก ดังนี้
            วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑
วันนี้ เป็นวันกระทำพิธีเปิดโรงเรียนนี้ อันปรากฏนามว่า ประชาบาลตำบลนาปยา๑ ให้เป็นสถานที่ศึกษาประชาบาล ประจำตำบลนาปยา ในการกระทำพิธีเปิดโรงเรียนนี้ ได้มีหลวงวุฒิราษฎร์รักษา ข้าหลวงประจำจังหวัดตรังได้มาเป็นประธาน พร้อมวิจิตจรรยา ธรรมการจังหวัด มาถึงสถานที่โรงเรียนเวลา ๙.๔๕ น. ขุนนิคมประศาสน์ นายอำเภอเขาขาว พร้อมด้วยนายจรัล ปสันตา ธรรมการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ตลอดทั้งชาวบ้านราษฎรชาย – หญิง ประชุมพร้อม ณ สถานที่โรงเรียน เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภู่ พรหมทอง ผู้ซึ่งทางการได้สั่งให้มารับตำแหน่งครูใหญ่ นายล่อง หลิวงโส รับตำแหน่งครูน้อย ทั้ง ๒ นายได้เลือกนักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษา ตามจำนวนที่อำเภอได้ออกหมายเกณฑ์ ตั้งแถวหน้าโรงเรียน หันหน้าแถวสู่สถานที่เล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขุนนิคมประศาสน์นายอำเภอ ได้บอกครูนักเรียน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,แพทย์, ที่มากระทำพิธีเปิดหน้าโรงเรียน ทำความเคารพหลวงวุฒิราษฎร์รักษา ข้าหลวงประจำจังหวัด ผู้เป็นประธานแล้ว ได้อ่านรายงานการปลูกสร้างตัวโรงเรียนเสนอ จบแล้วผู้เป็นประธานได้กล่าวตอบรายงานการปลูกสร้าง และผู้เป็นประธานได้ชักเชือกเปิดป้ายนามโรงเรียนเป็นประถมฤกษ์ พระสงฆ์สวดยันโตกะถา ในที่ประชุมเปล่งอุทานไชโยประกอบมงคลฤกษ์ ต่อจากนี้ไปครูบอกแถวนักเรียน เข้าประจำห้องเรียนทำการสอนพอเป็นฤกษ์ นับเป็นจบพิธี
           กำหนดการกระทำพีเปิดโรงเรียนนี้ ซึ่งทางอำเภอได้กำหนดไว้ดังนี้
กำหนดการกระทำพิธี
เปิดโรงเรียนประชาบาลตำบลนาปยา
ตำบลนาปยา
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๔๘๑
------------------------
          วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๘๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์ ๗ รูป มีพระครูอรถสารสุนทร วัดนาวง เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องกลางของสถานที่เล่าเรียน เชิญข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรประชุมฟังสวด ค่ำมีมะโหรศพหนังตะลุงแสดง ณ บริเวณโรงเรียนตลอดคืน
           วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ครูเรียกนักเรียนที่เข้ารับการศึกษามาตั้งแถวหน้าโรงเรียน หันหน้าสู่สถานที่เล่าเรียน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแถวเรียบร้อยแล้ว เมื่อเชิญประธานไปหน้า ณ โรงเรียนนั้น ธรรมการอำเภอชักธงไตรรงค์ขึ้นเหนือเสาเรียบร้อยแล้ว นายอำเภออ่านรายงานการปลูกสร้างโรงเรียนเสนอจบ ประธานได้กล่าวตอบแล้วผู้เป็นประธานชักเชือกเปิดป้ายนามโรงเรียนออก พระสงฆ์สวดยันโตกะถา ครูบอกแถวนักเรียนเดินเข้าสู่ประจำห้องเรียนทำพิธีสอนพอเป็นฤกษ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายอาหารบิณฑบาตเพนแก่พระสงฆ์ ๗ รูป ที่เจริญพระพุทธมนต์แล้ว เป็นเสร็จพิธี
           โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๐ กล่วคือ ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษาของกระทรวงธรรมการ นับแต่เงินเดือนครูและค่าใช้สอยในโรงเรียน ส่วนหลักสูตรการสอนใช้ตามประมวลศึกษาพิเศษภาค ๑ ของกระทรวงธรรมการ กำหนดการสอนตามรายวิชา รายวัน(ตารางสอน) ระเบียบการเปิด – ปิด ภาคได้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ และประจำจังหวัดได้ดกำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาและกฎกระทรวงธรรมการ ซึ่งออกโดยอำนาจแห่งพระราชบัญญัตินั้นอย่างเช่นโรงเรียนประชาบาลในตำบลอื่น ทั่วไป
      ๑. กำหนด ปิด - เปิดภาคเรียนของโรงเรียนประชาบาล
           ภาคต้น เปิดเรียนวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
           ภาคกลาง เปิดเรียนวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม
           ภาคปลาย เปิดวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน
       ๒. กำหนดหยุดเรียนในวันเทศกาลและนักขัตฤกษ์ของโรงเรียนประชาบาล
           (๑) วันตรุษสงกรานต์ วันที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๓ วัน
           (๒) วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน ๑ วัน
           (๓) วันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ และ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ หรือเดือน ๗ ๒ วัน
           (๔) วันขอพระราชทานรัฐธรมนูญ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๑ วัน
           (๕) วันรัฐธรรมนูญชั่วคราว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๑ วัน
           (๖) วันเข้าพรรษา วันขึ้น ๑๕ และวัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ๒ วัน
           (๗) วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๑ วัน
           (๘) วันสารทกลางปี (วันสิ้นเดือน ๑๐ ) ๑ วัน
           (๙) วันรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๓ วัน
          (๑๐) วันมาฆบูชา (เพ็ญเดือน ๓ หรือ เดือน ๔ แล้วแต่กรณี) ๑ วัน
          (๑๑) เมื่อทางราชการสั่งให้หยุดในวันใด นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วก็ให้หยุดด้วย
          ปัจจุบันโรงเรียนวัดนาวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในเขตเทศบาลตำบลนาวง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ไร่เศษ ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖
ประวัติการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ดังนี้
๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ เริ่มเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก
พ.ศ. ๒๔๘๒ อำเภอเขาขาวเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอห้วยยอด แต่โรงเรียนยังคงใช้ชื่อ "ประชาบาลตำบลนาปะยะ ๑"
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๐มีการเปลี่ยนชื่อตำบลจากเดิมเป็น ตำบลนาวง โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อตำบลด้วย คือ "โรงเรียนประชาบาลตำบลนาวง ๒" (โรงเรียนประชาบาลตำบลนาวง ๑ คือโรงเรียนวัดไตรสามัคคีในปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๕ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนประขาบาลตำบลนาวง ๑ "
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้มีการแยกตำบลนาวงออกเป็น ๒ ตำบล คือ ตำบลนาวง และตำบลบางกุ้ง ในืพ้นที่ตั้งของโรงเรียนได้อยู่ในเขตตำบลใหม่คือ ตำบลบางกุ้ง หมู่ที่ ๒ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนวัดนาวง" เพื่อให้เหมือนกับวัดนาวง ตั้งแต่นั้นมา
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๑๐ ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งส่วนที่สร้างเงินงบประมาณและ สร้างด้วยเงินบริจาค
พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ชื้อที่ดินเพิ่มเติมทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก จำนวนพื้นที่ ๖ ไร่ เศษด้วยเงินบริจาคโดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ประการใด
พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๒๒ ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนตลอด มา และใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการรื้ออาคารเรียนหลังแรกเพื่อปรับปรุงสนามโรงเรียนให้เป็นสัดส่วน
พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้มีการปรับปรุงถมสนามได้เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้เงินบริจาคเป็นค่าน้ำมัน
พ.ศ.๒๕๒๔ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรังเปิดการสอนศึกษาผู้ใหญ่ทางวิทยุ และไปรษณีย์(ว.ปณ.) โดยนายถวิล แก้วมรกต ครูโรงเรียนวัดนาวงเป็นผู้ดำเนินการ ปัจุบันนี้เป็นศูนย์การเรียนชุมชนนาวงสังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอห้วยยอด
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการปรับปรุงถมสนามเป็นครั้งที่ ๒ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สส.วิเชียร คันฉ่อง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทพร้อมกันนี้ได้ที่ดินทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนเพิ่มเติมโดยซื้อจาก นาวเขียม ฮึ้งฮก ด้วยเงินบริจาค
พ.ศ. ๒๕๒๘ ใช้อักษรย่อนามโรงเรียน "ว.น.ว." โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนเปิดสอนขั้นอนุบาล ตามโครงการอนุบาลชนบท ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.๑ ด้วยเงินงบประมาณ ๑ แสนบาท
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีการปรับปรุงถมสนามเป็นครั้ง ๓ ด้วยเงินบริจาค จนได้สภาพสนามที่สมบูรณ์ดังเช่นทุกวันนี้
พ.ศ. ๒๕๓๖ นักศึกษา กศน. ศูนย์การเรียนโรงเรียนวัดนาวงร่วมกันบริจาคเงิรสร้างป้ายชื่อโรงเรียนแบบถาวร มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนได้เริ่มมีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักเรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้สร้างถนนคอนกรีตรอบสนามโรงเรียนเป็นระยะทาง ๔๒๐ เมตร โดยการสนับสนุนในการหางบประมาณจาก สส.ทวี สุระบาล
รางวัลชื่อเสียงและเกียรติยศ
- พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็น ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ โดยมีนายปรีชา กตัญญู เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก และ มีนายฉลอง ศิริพลบุญเป็นรองอาจารย์ใหญ่
- พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนเข้าประกวดโรงเรียนและผู้บริหารดีเด่น ได้รางวัลดีเด่นระดับอำเภอ และรองอันดับ ๒ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยระดับประเทศ
- พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีการเสริมสร้างวินัยดีเด่นอันดับ ๒ ระดับจังหวัด
- พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนเข้าประกวด QC ระดับประเทศ โรงเรียนชนะอันดับสองได้รับโล่ห์เกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการประเมินให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก คือ นายสมบูรณ์ พรหมประเสริฐ
- พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนทำเว็บไซต์ของโรงเรียนส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่ ๑ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยระดับกรม(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
- พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.
- พ.ศ. ๒๕๕๓ นักเรียนของโรงเรียนจำนวน ๓ คน คือ ๑. เด็กหญิงกชมน แก้วมรกต ๒. เด็กหญิงมณฑกานต์ เทพวิเชียร และ ๓. เด็กหญิงประภัสสรา เทพวิเชียร ได้เป็นเป็นตัวแทนภาคใต้ไปทำการแข่งขันการเขียน WebPage ด้วยโปรแกรม WebEditor ในงานศิลปนักเรียนรดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้ลำดับที่ ๒ และเหรียญทองระดับชาติ
- พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนวัดนาวงมีนางสุดคนึง  อาจชอบการ ศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดนาวงเอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ได้ทำการพลิกฟื้นสภาพของโรงเรียนให้ดีขึ้นในทุกด้าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบรรดาศืษย์เก่าอย่างมากมาย