ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) (อ่าน 14) 14 มี.ค. 66
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดนาวงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 41) 11 มี.ค. 66
วันที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.กำพล เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี​ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี​ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ (อ่าน 20) 11 มี.ค. 66
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน (อ่าน 18) 11 มี.ค. 66
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ณ โรงเรียนวัดนาวง (อ่าน 20) 11 มี.ค. 66