ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกัลยาวีย์ กุลวงษ์มาณะโส
ครู คศ.3

นางสาวสุดสายพิณ สนิทปู่
ครูจ้างสอน