โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"ประกาศโรงเรียนวัดนาวง ทดลองเปิดเรียนแบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566


คริสมาสต์2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-03-06

นิทรรศการโครงการทานตะวันและโครงการสีสันมหัศจรรย์

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-03-06

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-01-14

วันวิสาขบูชา 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-01-13

สอบธรรมสนามหลวง 29พ.ย.62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

งานกฐินสามัคคี 20 ตุลาคม 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัว

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

ทำพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียนให้กับประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดนาวง เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน แล็คตาซอย ไทยแลนด์ เนชันแนล เชียร์หลีดดิ้ง แชมป์เปี้ยนชิพ 2019 ดีวีชั่น 2

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

กิจกรรมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนวันแรกนักเรียนจะต้องมีทรงผม และแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนก่อน ถึงจะทำบัตรนักเรียนได้

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-11-17

นักเรียนและครูโรงเรียนวัดนาวงร่วมกันประดิษฐ์กระทงแบบต่างๆและนำกระทงบางส่วนร่วมจัดจำหน่ายกระทงที่วัดนาวงอีกด้วย รายได้จากการจำหน่ายร่วมทำบุญกับทางวัด

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ณ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-11-17

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึก2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-19

โรงเรียนวัดนาวง ให้ความสำคัญในกิจกรรมการเรียนสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี เน้นสร้างความมีระเบียบวินัย และความสนุกสนานในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นอาหารและเครื่องดื่ม ที่วิทยาล

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัย

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

ตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-07-18

โรงเรียนวัดนาวงเข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู มีความยินดียิ่งที่คณะกรรมการทุกท่านมาเยือนโรงเรียนของเรา

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-29
Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
93031