โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"ประกาศโรงเรียนวัดนาวง ทดลองเปิดเรียนแบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566


เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี โรงเรียนวัดนาวง จึงจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-03

ห้องเรียนภาษาอังกฤษใหม่ พร้อมแล้ว !!! ที่จะสร้างความสนุกในเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกคน "English IS Fun" Let's play & Learn

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องเรียนคู่ขนาน เพื่อดูแลนักเรียนที่มีความต้องพิเศษในการเรียนร่วม โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธาน

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

คณะผู้บริการ ครู กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาวง เข้าร่วมกิจกรรมรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ณ อาคารรณภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิ

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-01

นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม SummerSchool Ed market ตลาดนัดโรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-17

ฝ่ายบริหารทั่วไป การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-17

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-03

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 26 มี.ค. - 5 เม.ย. 62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-06-29

การประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม 2/2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-02

22 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและประสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน นักเรียนรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-28

22 มี.ค.62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-28

19 มี.ค.62 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3สาธิตการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ ป.1

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

12 มี.ค. 62 คณะผู้บริหาร และข้าราชการครู เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

8 มี.ค. 62 คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยการร่วมกันแต่งกายชุดไทยแบบต่างๆ

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-25

ประชุมครู มกราคม ครั้งที่1 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-03

การสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกาษา

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-04

อยู่ค่ายพักแรม ลส.สามัญ 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-01

เข้าค่ายลูกเสือวันที่ 6-8 ก.พ. 62 ณ ค่ายภูกระเหรี่ยง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-03-04

กิจกรรมวันมาฆบูชา 18 ก.พ. 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-02
Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
93033