โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"ประกาศโรงเรียนวัดนาวง ทดลองเปิดเรียนแบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566" ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566


นักเรียนศึกษาดูงาน โครงการ "Crystal Open House" ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด โรงงานปทุมธานี

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 สนามสอบโรงเรียนวัดนาวง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

งานวันครู 16 มกราคม 2561 “ศิษย์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธา”

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-21

โรงเรียนวัดนาวงจัดกิจกรรมงานวันเด็กเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2561

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ในปีนี้เชิญชวนกันสวมใสชุดไทยจิตรลดาและชุดผ้าไหมไทย การแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ไทย

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ปรับปรุงเมื่อ: 2018-11-20
Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
93039