แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/01/2023
ปรับปรุง 15/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 83495
Page Views 96688
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
2 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
3 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา คลองสอง คลองหลวง 0-2519-3333
5 โรงเรียนคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
8 โรงเรียนสีวลี คลองสาม คลองหลวง 02-8327797-99
9 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง (02 ) 9010818
10 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
11 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง
12 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
13 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
14 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
17 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
18 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง 02-1932268
20 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
21 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
22 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
23 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง (02 ) 9045727
24 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
25 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5292555
28 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
32 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง 02-0886355
35 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
38 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
39 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
40 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง
41 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
43 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง
45 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม คลองห้า คลองหลวง
46 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
47 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
48 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5981221
49 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 029973765,025989051
51 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
52 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
53 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
54 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-5983495
56 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
59 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว 029762897
60 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991544
61 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
62 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560-1
63 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) ระแหง ลาดหลุมแก้ว 02-599-1959
65 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
66 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
67 โรงเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว (02 ) 5991540
68 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
70 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02 ) 9776681
71 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
73 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
74 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
76 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
77 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
78 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
80 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก
81 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก (02 ) 5931977
82 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
83 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
86 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
87 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
88 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
89 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก (02 ) 9798527
91 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
92 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก 0632424619
94 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก
95 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
97 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
98 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
99 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
100 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
101 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
102 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
109 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
113 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816397
114 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02 5811711
115 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
116 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
117 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี (02 ) 5816473
118 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
119 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
121 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
122 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
127 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
128 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
130 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
131 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
132 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02)5980020
133 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
134 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี 025984625
138 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
140 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี
141 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
142 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี (02 ) 5655566