โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔ เลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอย่างไม่มีกำหนด " ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566
บุคลากร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวพิมพ์จันทร์  คนขยัน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
นางสาวศิวปรียา สิมโนนม่วง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
นางสาวช่อชบา  บุญญาธิการ
whois takes indicators from your network, including 
whois takes indicators from your network, including 
Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : watnawong.school2481@gmail.com
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
100921