โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"โรงเรียนวัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี " ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566


ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ปรับปรุงเมื่อ: 2021-01-02

Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : [email protected]
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
108136