โรงเรียนวัดนาวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1
"โรงเรียนวัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี " ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-5655566


การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวัดนาวง ประจำปีการศึกษา 2563ชั้น อนุบาล2,ป.1,ม.1 และ ม.4 รับสมัครวันที่ วันที่ 3 - 12 พ.ค. พ.ศ.2563

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-08

คริสมาสต์2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-03-06

นิทรรศการโครงการทานตะวันและโครงการสีสันมหัศจรรย์

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-03-06

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-01-14

วันวิสาขบูชา 61

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-01-13

สอบธรรมสนามหลวง 29พ.ย.62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 62

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

งานกฐินสามัคคี 20 ตุลาคม 2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้การปลูกพืชผักสวนครัว

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

ทำพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียนให้กับประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดนาวง เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน แล็คตาซอย ไทยแลนด์ เนชันแนล เชียร์หลีดดิ้ง แชมป์เปี้ยนชิพ 2019 ดีวีชั่น 2

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

กิจกรรมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนวันแรกนักเรียนจะต้องมีทรงผม และแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนก่อน ถึงจะทำบัตรนักเรียนได้

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-11-17

นักเรียนและครูโรงเรียนวัดนาวงร่วมกันประดิษฐ์กระทงแบบต่างๆและนำกระทงบางส่วนร่วมจัดจำหน่ายกระทงที่วัดนาวงอีกด้วย รายได้จากการจำหน่ายร่วมทำบุญกับทางวัด

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-12-11

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด ณ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-11-17

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึก2562

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-19

โรงเรียนวัดนาวง ให้ความสำคัญในกิจกรรมการเรียนสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี เน้นสร้างความมีระเบียบวินัย และความสนุกสนานในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในรายวิชา ความรู้เบื้องต้นอาหารและเครื่องดื่ม ที่วิทยาล

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัย

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-08-18

ตรวจสุขภาพช่องปาก นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนวัดนาวง

ปรับปรุงเมื่อ: 2019-07-18
Contact Us
โรงเรียนวัดนาวง  Watnawong School
เลขที่ 177  หมู่ 1  ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร: 0-2565-5566   อีเมล : [email protected]
Facebook
Copyright   2017 
Status : 
108139