แนวทางการจัดการเรียนการสอน 1 กุมภาพันธ์ 2564

ปรับปรุงเมื่อ: 2021-02-01

ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ปรับปรุงเมื่อ: 2021-01-02

"ลูกนาวงวัยใส ใส่ใจ รักนวลสงวนตัว" โดย โรงเรียนเรียนวัดนาวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี #พระมหาสมปอง ตาลปุตโต บรรยายธรรมเทศนา ให้ความรู้ในหัวข้อ #ร

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-12-22

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-10-21

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-31

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบุคคล

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-29

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-29

ไม่พร้อมไม่เป็นไร สารจากผู้อำนวยการ ถึงผู้ปกครอง และลูกๆโรงเรียนวัดนาวงที่น่ารักของ ผอ. ทุกคน

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-05-18